Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je u saradnji sa Univerzitetom za ekonomske i humanističke nauke iz Varšave uspješno održao online sesiju o mogućnostima programa dvojne diplome

Uspješno je održana prva online sesija u organizaciji UNINP-a i Univerziteta za ekonomske i humanističke nauke iz Varšave. Sesiji su prisustvovali studenti sa Departmana ekonomskih nauka kao i studenti sa Departmana pedagoško-psiholoških nauka.

Na sesiji je bilo riječi o prijednostima programa dvojne diplome koji omogućava studentima da provedu 3 studijske godine na UNINP-u i poslednju studijsku godinu na Univerzitetu za ekonomske i humanističke nauke u Varšavi, kao i mogućnostima sticanja znanja po evropskom modelu učenja i dobijanja diplome evropskog visokoobrazovnog sistema.

×
Language