Uspješno nastavljena saradnja UNINP i FCJK

Uspješno nastavljena saradnja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost kroz Erasmus+ program razmjene nastavnog i administrativnog osoblja. Tim povodom je UNINP posjetio bibliotekar Milutin Mijović. Milutin Mijović će na UNINP-u biraviti nekoliko dana radi obuke i praktičnog rada.

Ovakav vid razmjene nastavnog kadra omogućio je program Erasmus+. Pored razmjene nastavnog i administrativnog osoblja, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima UNINP ima potpisanu saradnju.

×
Language