Webometrix: IUNP na boljoj poziciji u odnosu na januar 2020.

Prema posljednjem istraživanju Webometrix-a iz jula 2020. god. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru nalazi se na 16462. mjestu među univerzitetima u svijetu. U odnosu na istraživanje iz januara 2020. godine Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru popravio je svoju poziciju za oko 1000 mjesta. Kao jedan od kriterijuma rangiranja Webometrix uzima objavljene radove u međunarodnim časopisima svjetskih izdavača, prisustvo u uređivačkim odborima međunarodnih časopisa, registracija i predstavljanje profesora na naučnim portalima kao što su WOS, Scopus, Publons, ResearchGate, SciProfiles i drugim. Webometrix je najveći javni španski istraživački institut koji se bavi kvantitativnom analizom web sadržaja vezanog za akademske procese i procese obrazovanja i unapređenjem istraživačkog rada.

×
Language