Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erazmus + programa na Sileskom Univerzitetu u Poljskoj u akademskoj 2020/2021.

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erazmus + objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata.

 

Konkursom je predviđena dodjela 1 studentske stipendije za studijski boravak na Sileskom Univerzitetu u Poljskoj.

 

Konkurs za studenteje otvoren do 31.07.2020.

 

Sve dodatne informacije o program i konkursu mogu se naći u prostorijama kancelarije za međunarodnu saradnju ili upitom na e-mail adresu iro@uninp.edu.rs kao i na veb stranici Univerziteta, u dijelu posvećenom Erazmus + programu na linku:  https://uninp.edu.rs/erasmus-2/

×
Language