Obilježena tribina “Nasilje nad ženama- preventivno i represivno djelovanje”

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u ponedjeljak, 03.12.2018. god., u 13h, u organizaciji Departmana za pravne nauke, održana je tribina pod nazivom „Nasilje nad ženama- preventivno i represivno djelovanje“. Primarni cilj tribine bio je podizanje svijesti studenata o nasilju nad ženama i obilježavanje međunarodnih 16 dana aktivizma protiv nasilja. IUNP kao društveno odgovorna institucija teži da bude nosilac promjena u društvu, te se studenti tokom cijele akademske godine bave ovom problematikom, ne samo 1 dan, ne samo 16 dana, i  rade emisije na temu porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u okviru Studentskog mozaika i Studentskog kutka. Također, studenti Departmana za pravne nauke pod mentorstvom svojih asistenata aktivno rade na istraživanju uzroka i posljedica nasilja u porodici . Na početku tribine je prikazan film koji je dio projekta Unipedija a koji se trenutno realizuje na IUNP-u.  Na tribini je govorila i g-đa Gorjana Mirčić Čaluković, predstavnica Ministarstva pravde i članica radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Cilj organizatora kao i mnogih drugih koji obilježavaju manifestaciju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama jeste reći DA životu a NE nasilju.

×
Language