Rezultati ispita iz predmeta Stvarno pravo, Građansko procesno pravo, Uvod u građansko pravo, Poslovno pravo i Trgovinsko pravo

REZULTATI ISPITA OKTOBAR II

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

 1. Ismail Kačapor 5
 2. Naida Bošnjak 7
 3. Asad Kujević 5
 4. Torbić Mehmed 6
 5. Mustafa Ćatović 5
 6. Hanuša Mersiha 5
 7. Mušović Hamza 6
 8. Fejzo Dervišević 6
 9. Fatima Leković 5
 10. Elma Mehović 5
 11. Kurbardović Alija 6

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

 1. Asad Kujević 6
 2. Suad Kadrić 6
 3. Fatima Ademović 7
 4. Mario Kićović 6

STVARNO PRAVO

 1. Elma Mehović 6
 2. Kriještorac Adnan 6
 3. Emir Habibović 7
 4. Hamza Bećirović 8
 5. Aldis Canović 5
 6. Gutić Ismail 5

POSLOVNO PRAVO

 1. Isah Gilić 5
 2. Aldina Mujević 6
 3. Ermin Fetahović 6
 4. Nedal Kalač 6
 5. Kecap Faris 6

TRGOVINSKO PRAVO

 1. Rebronja Lejla 6
 2. Alem Markišić 7

 

Upis ocena zakazan je za petak 19.10.2018. godine u 17h.

×
Language