RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU VASPITAČA

                                Vaspitač  dece  predškolskog  uzrasta

      

                    Raspored časova za  I  semestar – I godina

 

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1. Opšta pedagogija

2/2

Utorak 10 – 11:30h   Počev od 02.10.2018.
Utorak 8:30 – 10h   Počev od 09.10.2018.
2. Sociologija

2/0

Ponedeljak 10 – 11:30 h   Počev 08.10.2018.
3. Informatika

2/0

Četvrtak 10:15 – 11:45h   Počev 04.10.2018.
4. Engleski jezik I

2/0

Sreda 10:15 – 11:45h   Počev 03.10.2018.
5. Predškolska pedagogija

2/2

Ponedeljak 12:30- 15:30h   Počev od 08.10.2018. Svake druge sedmice
   
  Epistemologija

2/

Subota 10 – 11:30    
×
Language