RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU UMJETNOSTI

Umetnost

Raspored časova za I semestar – I godina

 

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1. Crtanje I

3/3

Ponedeljak  12 – 14:30h   Počev od 01.10.2018.
Četvrtak  10 -12:30h   Počev od 11.10.2018.
2. Istorija umetnosti I

2/0

Utorak 15 – 16:30h Počev od 02.10.2018.
3. Anatomsko crtanje

2/2

Sreda 12:30 – 14h   Počev od 03.10.2018.
Četvrtak  9 – 10:30h Počev od 03.10.2018.
5. Engleski jezik I

2/0

Utorak 13 – 14:30h   Počev od 02.10.2018.
6. Likovna forma  I

2/3

Ponedeljak 10 – 11:30h   Počev od 01.10.2018.
Sreda 10 – 12:30 h Počev od 03.10.2018.
  Epistemologija

2/

Subota 10 – 11:30h    

 

 

×
Language