RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU RAČUNARSKIH NAUKA

Raspored časova za  I  semestar – I godina

 

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1. Istorija razvoja informatike i matematike 2/0 Utorak 15 – 18:15h Počev 09.10.2018.

Svake druge sedmice

2. Matematika I

2/2

Sreda 13 – 16:30h

Četvrtak 13 – 16:30h

Počev od 10.10.2018.
Ponedeljak 12 – 13:30h Počev od 08.10.2018.
3. Osnovi informatike

2/0

Četvrtak 8:30 – 10 h Počev od 04.10.2018.
4. Engleski jezik I

2/0

Četvrtak 11:30 – 13:00 h
5. Strukture podataka i

algoritmi

2/2

Ponedeljak 11 -12:30h Počev od 08.10.2018.
Utorak 13:30 – 15h Počev od 09.10.2018.
Epistemologija

2/

Subota 10:11:30h
×
Language