RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU PRAVNIH NAUKA

PRAVO (opšte pravo, pravo unutrašnjih poslova)

 

Z- zajednički predmeti za oba studijska programa

OP- opšte pravo

PUP – pravo unutrašnjih poslova

 

Raspored nastave za  I  semestar – I godina (2018/2019)

 

Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena
1. Uvod u parvo/ Z

 

Predavanje Sreda 10 -11 30h Počev od 03.10.
Vežbe
2. Opšta istorija države i prava Z Predavanje Ponedeljak 11- 12 30h Počev od 08.10.
Vežbe
3. Osnovi ekonomije/ Z/Z Predavanje Četvrtak 13-14 30h Počev od 04.10.
Vežbe Utorak 11-12 30h Počev od 09.10.
4. Uvod u opštu informatiku/ Z Predavanje Sreda 8 30-10h Počev od 03.10.
5. Engleski jezik I/Z Predavanje

 

Utorak 12 30 – 14h Počev od 02.10.
6. Epistemologija I/Z Predavanje Subota 10 -11 30h
×
Language