RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU EKONOMSKIH NAUKA

                                Ekonomija

 

                   Raspored časova za  I  semestar – I godina

 

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1. Osnovi ekonomije

2/2

Četvrtak 10 -11:30h Počev od 04.10.2018.
Utorak 11 – 12:30 h Počev od 09.10.2018.
2. Matematika

2/2

Sreda 13 – 16:30h

Četvrtak 13 – 16:30h

Počev od 10.10.2018.
Ponedeljak 12 – 13:30h Počev od 08.10.2018.
3. Sociologija

2/0

Ponedeljak 10 – 11:30 h Počev 08.10.2018.
4. Engleski jezik I

2/0

Četvrtak 11:30 – 13:00 h Počev od 04.10.2018.
5. Informatika

2/0

Četvrtak 8:30 – 10 h Počev od 04.10.2018.
6. Epistemologija I

2/2

Subota 10 – 11:30 h

 

×
Language