Usmeni dio ispita iz Morfologije, Lingvističke stilistike i Norme i kulture standardnog jezika

Usmeni dio ispita iz Morfologije, Lingvističke stilistike i Norme i kulture standardnog jezika održaće se u petak 28.09.2018. godine. Ispit iz Morfologije i Lingvističke stilistike zakazan je za 12 časova, a ispit iz Norme i kulture standardnog jezika za 13 časova.

×
Language