Usmeni dio ispita iz Norme i kulture standardnog jezika, Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2

Usmeni dio ispita iz Norme i kulture standardnog jezika, Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 će se održati u četrvtak 05.07.2018. godine. Ispit iz Norme i kulture standardnog jezika je zakazan za 9 časova, Morfologije 1 i 2 za 10,30 časova, a Lingvističke stilitike 1 i 2 za 12 časova.

×
Language