Na IUNP-u potpisan sporazum sa Media Centrom Univerziteta u Tuzli

U posjeti Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 11.06.2018. godine, boravila je delegacija Univerziteta u Tuzli na čelu sa rektoricom prof.dr. Nerminom Hadžigrahić i profesorom i Voditeljem Media centra Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enesom Osmančevićem.

Delegaciju su primili rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović i prorektorica prof.dr. Amela Lukač Zoranić.

Ovom prilikom potpisan je Sporazum o Naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji između Media Centra Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Novom Pazaru.

Sporazum predviđa mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, okruglih stolova, radionica i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora. Zatim razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta kao i izradu zajedničkih istraživačkih projekata, projekata kriznog komuniciranja, komunikacijske strategije, provođenja anketa i istraživanja javnog mijenja. Bitan dio sporazuma predviđa i promociju individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrom ali i razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima strane učestvuju. U cilju jačanja izuzetnosti kadrova, radiće se na izradi programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra, poticanje aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije kao i proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja.

×
Language