Saopštenje za medije

Povodom pisanja pojedinih medija o navodno spornim doktoratima sa državnih i nedržavnih univerziteta u Republici Srbiji, gdje je spomenut i  Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, obavještavamo javnost o sljedećem: Komisija za akreditaciju i provjeru kvaliteta kojoj je istekao mandat nije nadlježna za provjeru vjerodostojnosti diploma. Isključivu nadlježnost za ocjenu validnosti diploma na svim nivoima studija ima Ministarstvo prosvjete Republike Srbije, odnosno Vlada R. Srbije. Stoga podsjećamo da je 2017. godine Vlada Republike Srbije donijela Zaključak u kojem se navodi da su diplome Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u potpunosti validne, te da se mogu koristiti kao dokaz o stečenom visokom obrazovanju prilikom zasnivanja radnog odnosa i vršenja izbora u zvanje na univerzitetima, kao i da su tako stečene diplome validne i u postupku akreditacije na sva tri nivoa studijskih programa, osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama.
Svi diplomci koji su nezakonito osporavani mogu ostvariti i ozbiljnu materijalnu naknadu pred nadlježnim sudovima za nanošenje štete.

×
Language