Predavanja iz Historije književnog jezika sa staroslovenskim jezikom i Historijske gramatike južnoslovenskih jezika

Predavanja iz Historije književnog jezika sa staroslovenskim jezikom i Historijske gramatike južnoslovenskih jezika će se održati u subotu 02.06.2018. godine.

Predavanja iz Historije književnog jezika sa staroslovenskim jezikom će početi u 1000 časova a predavanja iz Historijske gramatike južnoslovenskih jezika u 1300 časova.

×
Language