Učešće delegacije IUNP-a na Međunarodnoj Erasmus sedmici

Delegacija IUNP-a, predvođena rektorom, prof.dr. Suadom Bećirovićem je u okviru sedmice Erasmus + programa razmjene nastavnog osoblja i obuke tehničkog osoblja, boravila na Univezitetu Zielona Góra, Republika Poljska od 23-29.04.2018.g.

Erasmus + sedmica imala je za cilj da učesnici programa kroz predavanja i radionice podijele iskustvo u radu sa međunarodnim studentima, promovišući Univerzitet i njegove studijske programe, suradnju sa partnerima i organizovanje mobilnosti i umrežavanja. Ciljna grupa su profesori, predavači, rukovodioci međunarodnih kancelarija, koordinatori međunarodnih programa ili svi koji su uključeni u internacionalizaciju.

U sklopu ove razmjene, na Univerzitetu Zielona Góra, sudjelovali su i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Moskvi, Univerzitet Lviv (Ukrajina), Univerzitet u Atini i nekoliko univerziteta iz Vijetnama.

Rektor Bećirović je imao niz značajnih susreta sa rektorom Univerziteta ZG, prof.dr. hab. Tadeusz Kuczynski, sa prorektorom za nauku i međunarodnu suradnju UZG, prof.dr. George Melikidze kao i sa gradonačelnikom oblasti Krosno Odrzanskie, g-dinom Marekom Cebula.

Prorektorica za nastavu i međunarodnu suradnju, prof.dr. Amela Lukač Zoranić, je pored zvaničnih susreta, održala predavanje studentima iz oblasti engleske romantičarske poezije, dok je mr. Adnan Hasanović učestvovao u radionicama čiji je cilj bio razmjena iskustava i praktičnih aspekata procesa mobilnosti kako studenta tako i nastavnog osoblja.

×
Language