Održana Međunarodna naučna konferencija IUNP-a u Preševu

Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović, 14. aprila 2018.,  otvorio je međunarodnu naučnu konferenciju  “Savremene perspektive rada u nastavi”  koju je organizovao Internacionalni univerzitet u saradnji sa  univerzitetom u Tetovu.

Na početku izlaganja, prof. dr Bećirović je istakao značaj obrazovanja kao javnog dobra stavljajući poseban akcenat na neophodnost prilagođavanja obrazovnog procesa savremenom društvu. Po riječima prof. Bećirovića, u današnjem vremenu svaki pojedinac je izložen informacijama, međutim postavlja se pitanje kako izvršiti selekciju i odvojiti kvalitetne informacije i saznanja od onih manje kvalitetnih. Zato je neophodno da institucije obrazovanja podučavaju studente da kritički razmišljaju i primenjuju odgovarajuću metodologiju za sticanje i usvajanje znanja, te razvijaju individualne talente, kako bi svojom inovativnošću mogli ponuditi nova rešenja.

Međunarodni skup je organizovan u Preševu, a učešće se uzeli brojni naučni radnici iz naše zemlje, regiona i inostranstva.

Leave a comment

×
Language