Učešće studenata Departmana za pravne nauke IUNP-a na treningu


U Kragujevcu je od 13. do 18. novembra 2017. g. održan trening o zaštiti manjinskih prava u okviru programa “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji”. Trening je organizovao Institut za evropske poslove uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država.
Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica posjeta Zaštitniku građana Kragujevca, Višem sudu u Kragujevcu i Apelacionom sudu u Kragujevcu, diskusije učesnika i učesnica sa eminentnim predavačima, stručnjacima iz ove oblasti, predstavnicima državnog i civilnog sekotra o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi i aktivnosti nakon treninga. Trening od pet radnih dana sa intezivnom agendum je obuhvatio četiri oblasti: Razumijevanje ljudskih prava, Jesmo li svi ravnopravni, povreda ljudskih prava – praksa i Žrtve kršenja ljudskih prava. U okviru svakog dana organizovano je pet cjelina u trajanju od po 90 minuta što ukupno čini 30 radnih sati.
Trening je imao za cilj bolje razumijevanje koncepta ljudskih i manjihskih prava kao usvanje mehanizma za zaštitu i zastupanje oštećenih. Cjelokupan program, kao i trening je namijenjen diplomiranim pravnicima, studentima i postdiplomskih studija pravnih fakulteta, kao i mladim advokatima ili društveno-aktivnim osobama.
Ispred Departmana za pravne nauke IUNP-a učešće na ovogodišnjem treningu je uzeo Rafet Nikšić, student druge godine modula opšte pravo.

Leave a comment

×
Language