Održana međunarodna konferencija na državnom Univerzitetu u Tetovu

U petak 27.10.2017. g., održana je međunarodna konferencija na državnom Univerzitetu u Tetovu pod nazivom: Dodirne tačke i razlike u kulturama Balkana. Na ovom naučnom skupu su učešće uzeli profesori i naučni radnici iz Makedonije, Albanije i Sandžaka. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je predstavljao prof.dr. Mustafa Fetić, rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke i aktivno učestvovao u radu Konferencije. Izlaganja i promišljanja iznesena na ovoj Konferencije će biti od koristi za širu akademsku javnost.

Također, u suradnji sa Univerzitetom u Tetovu, pokrenuta je inicijativa o organizovanju zajedničke konferencije u Preševu.  

Leave a comment

×
Language