PROFESORI DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE IUNP-A NA KONFERENCIJI U PODGORICI

Povodom 45 godina postojanja Pravnog fakulteta u Podgorici Univerziteta Crne Gore 27.10.2017. godine održana je Međunarodna naučno-stručna konferencija ,,Reforma pravnog sistema Crne Gore: Pravosuđe i temeljna prava.''
Na otvaranju konferencije prisutnima su se obratili dekan Pravnog fakulteta u Podgorici, prof. dr. Velimir Rakočević, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, predsjednik Advokatske Komore Crne Gore, Zdravko Begović i sudija Ustavnog suda Republike Srbije i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr. Milan Škulić.
Nakon otvaranja Konferencije održana je svečanost povodom održavanja dana Fakulteta kojoj je prisustvovao i predsjednik Vlade Crne Gore, Duško Marković.
Učešće na Konferenciji uzelo je oko 40 autora ,kako iz Crne Gore tako i iz inostranstva. Učešće na Konferenciji uzeli su i nastavnici Departmana za Pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru:
– Prof. dr. Ljiljana Dapčević Marković, sa radom na temu: ,,Sudska kontrola policije i službi bezbjednosti sa posebnim osvrtom na ljudska prava'';
– Prof. dr. Aleksandar B. Ivanović, koautorski rad (uradjen sa msc. Nikolom Terzićem, Uprava policije Crne Gore, i prof. dr Nebojšom Bojanićem, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva) na temu ,,Usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa zakonodavstvom EU iz oblasti forenzike'';
– Prof. dr. Dragan Arlov, na temu ,, Kvalitet definisanja uslova i načina upotrebe sredstava prinude ovlašćenih službenih lica Republike Srbije u funkciji ostvarivanja ukupne bezbjednosti građana'';
– Doc. dr- Aleksandar, R. Ivanović, koautorski rad (uradjen sa prof. dr- Larsom Petterom Soltvedtom, Univerzitet Jugoistočna Norveška) na temu: ,,Temeljna prava i zločini mržnje u svjetlu reforme pravnog sistema Crne Gore'';
– Doc. dr. Rejhan Kurtović, sa radom na temu:,, Reform of the judicial system of Montenegro between traditional and modern concept'', i
– MSc Rašit Pepić i MSc Dženis Šaćirović, sa radom na temu ,,Reforma temeljnog krivično procesnog prava sa osvrtom na institut prikrivenog islednika.''

Leave a comment

×
Language