Podizanje kapaciteta Saveta za mlade Skupštine grada Novog Pazara

Počeo seminar o politikama za  mlade na lokalnom nivou grada Novog Pazara, koji se održava u Hotelu Tami Residence u Nišu od 23. do 26. oktobra 2017. godine. 
Ucešće na ovom seminaru, kao predstavnik Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, uzeo je student treće godine Filoloških nauka, Nisad Redžović. 
Cilj seminara je da unaprijedi znanja i vještine članica i članova Saveta za mlade grada Novog Pazara. Seminaru prisustvuju i predstavnici ključnih institucija koje u svom fokusu imaju mlade (škole, Centar za socijalni rad, Đački parlament, Studentske organizacije, MUP), kako bi svi zajedno radili na poboljšanju položaja mladih ljudi u Novom Pazaru. Seminar organizuje Misija OEBS-a u Srbiji, a predavačice su Biljana Maletin, kosultantkinja OEBS-a koja se bavi javnim politikama i rodnom ravnopravnošću i Ivana Antonijević, konsultantkinja OEBS-a za omladinsku politiku i ljudska prava.

Leave a comment

×
Language