IUNP obilježio Međunarodni dan borbe protiv prirodnih katastrofa

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru 12. oktobra 2017. g. sadnjom platana na Rekreacionom centru u Novom Pazaru obilježio je Međunarodni dan borbe protiv prirodnih katastrofa. Tom prilikom zasađeno je 15 platana kao simbol 15 godina postojanja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Platane su zasadili rektor, prof. dr. Suad Bećirović, generalni menadžer, prof. dr. Elma Efić Zukorlić, rukovodioci Departmana, zaposleni na Univerzitetu, predsjednica Studentskog parlamenta, Zerina Bojadžić i studenti IUNP-a. Na ovaj način Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru opravdava epitet društveno odgovorne institucije koja pritom radi i na podizanju svijesti o zaštiti životne sredine među studentima i građanima Novog Pazara.  Ovakvi društveno-korisni projekti biće kao i prethodnih godina realizirani i ubuduće.

Leave a comment

×
Language