Muamer Zukorlić odbranio doktorsku disertaciju na IUNP-u

 

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru danas, 28.09.2017., mr. Muamer Zukorlić, rođen 15.02.1970. godine u Tutinu, Republika Srbija, branio je doktorsku disertaciju na temu: „AKADEMIJA – nastanak, razvoj i značaj sa posebnim osvrtom na Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti“.

Disertacija je branjena pred komisijom u sastavu:

1.Prof. dr. Refik Šećibović, predsjednik,

2. Prof. dr. Muhamed Filipović, mentor,

3. Prof. dr. Enver Halilović, član.                     

Uvodnu riječ o doktorskoj disertaciji i biografiju kandidata mr. Muamera Zukorlića, iznio je predsjednik komisije prof. dr. Refik Šećibović, a potom je referat o ocjeni disertacije podnio mentor, prof. dr. Muhamed Filipović.

Zatim je predsjednik Komisije pozvao kandidata da podnese ekspoze o radu.

Nakon ekspozea kandidata, Komisija je kandidatu postavila pitanja.

Poslije odgovora kandidata na postavljena pitanja Komisija se povukla u drugu prostoriju radi donošenja odluke o odbrani rada, i nakon toga saopštila odluku o uspješno odbranjenoj doktorskoj disertaciji čime je kandidat stekao naučni stepen DOKTOR HUMANISTIČKIH NAUKA – UŽA NAUČNA OBLAST KULTUROLOŠKE NAUKE.

 

Leave a comment

×
Language