Potpisan Sporazum o pridruživanju između VŠTMK i IUNP

Iz suradnje koja je proistekla potpisivanjem Sporazuma o akademskoj suradnji između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Visoke škole za turizam i menadžment Konjic iz 2014.g, danas, 22.08.2017.godine, potpisan je Sporazum o pridruživanju ove dvije visokoškolske obrazovne institucije. Odredbama sporazuma, predviđeno je da će studenti VŠTMK moći da nastave svoje studije na IUNP-u.

Sporazum će također doprineti zajedničkom radu na edukaciji, unaprijeđenju znanja i stručnosti, poticanju i jačanju suradnje visokog obrazovanja,obostranoj razmjeni informacija naučnog i istraživačkog rada, poticanju institucionalne razmjene i suradnje nastavnog osoblja i studenata kroz pozivanje na sudjelovanje u raznim nastavnim i istraživačkim aktivnostima te profesionalnom razvoju što će pak doprinijeti razvoju visokog obrazovanja u regiji.

Leave a comment

×
Language