Imenovan Prorektor za izuzetnost

Danas,  21.08.2017.g., na IUNP-u, prof.dr. Refik Šećibović imenovan je na mjesto Prorektora za izuzetnost čiji će rad biti usmeren na  jačanje akademske izuzetnosti koja će ovu instituciju činiti prepoznatljivom, a koja je zasnovana na visokom nivou znanja kroz fuziju istraživanja, obrazovanja i profesionalne prakse, time stvarajući jedinstveno akademsko iskustvo  kojem je cilj – snažna i prepoznatljiva ličnost.

Univerzitet će nastojati da zadate ciljeve postigne kroz inspirativnu nastavu, moderna istraživanja i modele najnovijeg razmišljanja o poslovima i profesijama. Također, jedan od ciljeva ovog poduhvata je i kontinuirana i plodonosna razmjena znanja koja stimuliše nove ideje, učenja i razmišljanja.

Studenti će kroz razne vidove seminara imati priliku da se usavršavaju, pišu projekte, timski istražuju i postaju već u toku studija dio istraživačke ekipe koja počinje da surađuje sa privredom, međunarodnim institucijama, organizacijama i radi terenska istraživanja.

Profesor Šećibović je svoju bogatu akademsku karijeru započeo 1986. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1993. osniva Beogradsku otvorenu školu (BOŠ) sa grupom saradnika gdje je vodio Centar za razvoj obrazovanja, 2001. stupa na mjesto pomoćnika ministra za srednje obrazovanje u Vladi dr. Zorana Đinđića. U daljem profesionalnom angažmanu, prof. Šećibović je bio zaposlen na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerziteta Singidunum u Beogradu, na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Travniku, Univerziteta Apeiron, na PMF-u u Sarajevu, a 2011. pokreće projekat osnivanja Visoke škole za turizam i menadžment Konjic u Konjicu.

Godine 2017., prof. Šećibović postaje redovni član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Autor je 14 knjiga, brojnih radova objavljenih u eminentnim naučnim časopisima. Govori ruski, poljski i engleski jezik.
 

Leave a comment

×
Language