Nastavak edukativnih ekskurzija za studente IUNP-a

Studenti  Departmana za pedagoško-psihološke nauke, smjer  Psihologija boravili su  u periodu od 27. do  29. 04.2017.g. u Tuzli gdje su se kroz edukativnu ekskurziju upoznali sa radom psihologa u klinikama za psihijatriju i centrima za rehabilitaciju ovisnika.

Dana 28.04.2017.g., budući psiholozi su boravili na Klinici za psihijatriju u Tuzli, i predvođeni  prof.dr.med.sc Alijom Sutović i psihologicom Mitrom Mirković-Hajdukov, obišli kliniku i dnevnu bolnicu osoba koje imaju  psihičkih poteškoća te se upoznali sa njihovim kapacitetima.

Uz podršku stručnih profesora i kliničkih psihologa, studenti su svoje stečeno znanje mogli primijeniti  u praksi.

Sa druge strane, studenti Departmana za pravne nauke IUNP-a, su 28.04.2017.g. obavili edukativnu ekskurziju i tom prilikom posjetili Forenzički centar Uprave policije Crne Gore gdje su ih primili direktor centra, gospodin Zoran Tomčić i njegov zamjenik prof. dr Aleksandar B. Ivanović.

Direktor centra, gospodin Tomčić je najprije, poželio dobrodošlicu studentima, a zatim ih je upoznao sa historijatom, oranizacionom strukutrom, kadrovskim i tehničkim potencijalima i djelokrugom poslova koje obavlja Forenzički centar.

Pored toga, on je upoznao studente sa činjenicom da se danas  Forenzički centar nalazi u novom savremenom objektu, kao i da posjeduje savremenu opremu i stručno osposobljen kadar koji nastavlja 50 godina dugu tradiciju forenzičkih ispitivanja u Crnoj Gori.

Nakon formalnog prijema kod direktora, studenti su imali priliku i boraviti u laboratorijama gdje su se upoznali sa načinom rada forenzičara.

U nizu edukativnih ekskurzija koje Univerzitet u Novom Pazaru organizira za svoje studente, u pripremi je i edukativna ekskurzija za studente Departmana za filološke nauke.

Leave a comment

×
Language