Profesori i asistenti IUNP-a uzeli učešće na konferenciji Pravnog fakulteta u Podgorici

U organizaciji Pravnog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, 22.12.2016. g. održana je međunarodna konferencija pod nazivom „ Pravni izazovi evropskih integracija-Crna Gora i uporedna iskustva“, a povodom  decenije obnove nazavisnosti Crne Gore i 44 godine rada Pravnog fakulteta UCG.

Učešće na konferenciji uzeo je veliki broj naučnih radnika iz Crne Gore i zemalja u okruženju. Na konferenciji su svoje naučne radove izlagali profesori i asistenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, predvođeni rukovodiocem prof. dr. Aleksandrom Ivanovićem. Ušešćem profesora i asistenata IUNP-a nastavljena je saradnja između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici.

Leave a comment

×
Language