Ministarstvo prosvjete: programi IUNP-a odobreni, diplome validne

Dopisom Ministarstva prosvjete Republike Srbije br. 601-00-03/2016-01/120 od 22. novembra 2016. g. još jednom se potvrđuje da se studijski programi koji se izvode na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru smatraju odobrenim i da su diplome koje se izdaju od 2003. g. validne.

Naime, rad Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru zasnovan je na dozvoli za rad izdatoj od strane Ministarstva prosvjete i sporta broj I 612-00-232/202-04 od 13.10.2003. god. do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Novim Zakonom, čl. 116., stav 1. i stav 2. do okončanja postupka akreditacije IUNP ima pravo na izdavanje javnih isprava, a studijski programi se smatraju odobrenim.

Diplome koje Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru izdaje od 2003. godine u granicama svoje nadležnosti izdate su u propisanom obliku, te se s toga smatraju validnim.

Dopis Ministarstva prosvjete pogledajte ovdje.

Leave a comment

×
Language