Predavanje javnog tužioca na VŠJ u Pančevu

Studenti Prava na VŠJ u Pančevu su u petak, 25.11.2016. godine, imali priliku da prisustvuju predavanju javnog tužioca Dukić Stanislava, koji je na funkciji člana državnog veća tužilaca Republike Srbije. Tema predavanja održanog na VŠJ u Pančevu je bila ,,Prikupljanje dokaza u srpskom krivičnom zakonodavstvu" – Proaktivan i reaktivan pristup otkrivanju i dokazivanju krivičnog dela.

Studentima se na početku predavanja obratio prof. dr sc Vojo Laković, vanredni profesor IUNP-a na VŠJ u Pančevu i stručni konsultant upravnika carine. Nakon predavanja studenti su postavljali pitanja javnom tužiocu.

Leave a comment

×
Language