Predstavnici OEBS-a u posjeti IUNP-u

U četvrtak, 17.11.2016. godine, šef Odjeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, Jan Lueneburg, posjetio je Univerzitet u Novom Pazaru i tom prilikom se sastao sa rektorom IUNP-a, prof.dr. Suadom Bećirovićem i prorektoricom za međunarodnu suradnju, prof.dr. Amelom Lukač Zoranić.

Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru upoznali su g. Lueneburga sa historijatom Univerziteta, misijom i vizijom IUNP-a, kao i sa širokim spektrom dosadašnje suradnje Univerziteta sa institucijama za visoko obrazovanje u regiji i svijetu. Suradnja sa univerzitetima se odvija kroz naučno-istraživačke projekte, razmjenu studenata i brojne bilateralne ugovore o suradnji pojedinačnih fakulteta. G. Lueneburg je također upoznat sa strategijom razvoja Univerziteta u Novom Pazaru u kojoj je naglasak na značaj usklađivanja obrazovnih sistema sa evropskim a sve u cilju što efikasnijih integracija.

Tema razgovora su bila i tekuća pitanja kao i stanje visokog obrazovanja u Srbiji ali i glavni problemi i poteškoće koji se uočavaju u oblasti obrazovanja, integrativnom potencijalu obrazovanja i njegovom mjestu u razvoju multietničkog i multikulturalnog društva u društvo međusobnog prožimanja i interkulturalnosti i obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina.

 

Leave a comment

×
Language