Ministarstvo još jednom potvrđuje validnost diploma IUNP-a

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja  Republike Srbije još jednom potvrđuje validnost diploma Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Naime, u dopisu broj: 612-00-02674/2016-06, od 03.11.2016., potipisanom od strane g. ministra, Mladena Šarčevića, pozivajući se na Zaključak 05 Vlade Republike Srbije broj: 612-12534/2015, od 22 novembra 2015. godine, ističe se da univerzitet "ima dozvolu za rad u svom sedištu i da ima pravo na izdavanje javnih isprava, a za studijske programe koje izvodi, smatraće se da su odobreni".

Opširnije ovdje.

 

 

Leave a comment

×
Language