IUNP na Simpozijumu u Birminghamu

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru  uzeće učeće na Sipozijumu koji će se održati 10. novembra 2016. godine u organizaciji Birmingham city univerziteta. Konzorcijum na Simpozijumu će pored Internacionacionalnog univerziteta činiti i: University of Padova, Italy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, University of Theatre and Film Arts – Budapest, Universidad Politecnica de Madrid, Faculte Des Lettres Arts, Université Nice Sophia Antipolis, sastaće se na temu Life in Piazza.

Simpozijum će razvijati nove ideje i razmišljanja zasnovane na interdisciplinarnoj saradnji istraživačkih praksi koje spajaju primjenjene umjetnosti, sociologiju, književnost, kulturne i urbane studije na temu života i prisustva gradskog trga –piazza u reprezentaciji evropske kulture kao osnovne vrednosti evropskog građanina.

Cilj je da se istraži da li i u kojoj mjeri život trga kroz performativne događaje i svakodnevnu performansu njeguje zajedničku evropsku kulturu.

Pored teme Simpozijum će se baviti i pripremama učesnika za aprliciranje za aplikaciju HORIZON2020.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru na Simpozijumu će predstavljati prorektorica za nastavu, prof. dr. Amela Lukač Zoranić.

Leave a comment

×
Language