Studenti prava posjetili Viši sud u Nišu

Dana, 27.10.2016. godine u Višem sudu u Nišu održana je tradicionalna manifestacija povodom Evropskog dana civilne pravde. Studenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, VŠJ u Nišu, sa asistentom Jelenom Rakić prisustvovali su simulaciji suđenja za krivično djelo ubistva koju su realizovali pripravnici Višeg suda. Osim toga, studenti su aktivno učestvovali u diskusiji sa zaposlenima u Višem sudu posebno sa sudijskim pomoćnicima. Prema mišljenju studenata prisustvovanje simulaciji suđenja oživotvorilo je teoretska znanja o toku glavnog pretresa, izvođenju dokaza i donošenju presude.

Leave a comment

×
Language