Završena dvodnevna međunarodna naučno stručna konferencija na Kopaoniku

Međunarodna naučno-stručna konferencija “Evroatlantske integracije – izazovi i perspektive” koja se održava u organizaciji Departmana za pravne nauke i Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, završena je 29. oktobra 2016. g.

Drugog dana konferencije radilo se u dve sesije u kojima su prezentovani  radovi  autora koji su se bavilli evroantlaskim integracijama kroz sledeće teme: pitanje Srpske energetike na putu ka EU u smislu poboljšanja strategije proizvodnje električne energije i očuvanja prirodnih resursa kao preduslova za integraciju u EU, zatim prednosti i nedostatci ulaska u Evropsku uniju sa posebnim osvrtom na carinske prekršaje, politika proširenja Evropske unije, promena Ustava kao uslov pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Evroatlantske integracije i komunkaciona strategija kao deo Univerzitetskog kurikuluma, Arhiv na putu evroatlantskih integracija, Harmonizacija međunarodnog naslednog prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije.  Takođe, prezentovani su i radovi čiji su se autori bavili ljudskim pravima i bezbednošću, a koji su obradili sledeće teme: Bezbednosni izazovi evroatlantskih integracija – odnos EU-NATO i integracija Crne Gore i Zapadnog balkana, zatim Sprega terorizma i organizovanog kriminala kao bezbednosni rizik, Inkriminacija zloupotrebe vlasti u međunarodnim dokumentima – pravni okvir, Maloletnici bez pratnje u azilnom sistemu Republike Srbije, Politika i mehanizmi zaštite ljudskih prava u Evropskoj uniji,  Savremeni izazovi, rizici i pretnje kao ugrožavajuće delatnosti nacionalne bezbednosti, Međunarodna policijsko – obaveštajna saradnja, Sudsko poravnanje.

Po završetku sesija, na samom kraju konferencije, prisutnima se obratio rukovodilac Departmana za pravne nauke doc. dr Aleksandar R. Ivanović, predsednik organizacionog odbora, koji je tom prilikom istakao da su ciljevi konferencije ispunjeni, te da je u tom smislu ideja organizatora o delegiranju ovogodišnje teme potvrđeno. Na kraju se zahvalio svim učesnicima konferencije i poželeo srećan i siguran povratak u svoja mesta svim učesnicima uz želju da se i naredne godine vide na istom mestu.

Leave a comment

×
Language