Međunarodna naučna konferencija na temu "Evroatlantske integracije – izazovi i perspektive"

U organizaciji Departmana za pravne nauke i Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 28. i 29. 10.2016. g. biće održana međunarodna naučna konferencija na temu "Evroatlantske integracije – izazovi i perspektive" na Kopaoniku.

Ciljevi Konferencije su analiza procesa integracije peostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO savez, te predstavljanje ostvarenih akcija u kontekstu preuzetih obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kao i informisanost građana o prednostima, odnosno nedostacima evroatlantskih integracija kao strateškog opredeljenja zemalja Zapadnog Balkana.

Svoje naučne radove na konferenciji će izložiti preko 40 naučnih radnika iz Srbije i iz zemalja u regionu.

Leave a comment

×
Language