Učešće studenata psihologije na seminaru „Devijantno ponašanje mladih“

Studenti Departmana za pedagoško-psihološke nauke, smjer psihologija, sa Visokoškolske nastavne jedinice u Nišu pohađali su seminar pod nazivom „Devijantno ponašanje mladih“, pod mentorstvom asistentice Jelene Maksimović. Seminar je održan 13.05.2016. godine, u organizaciji Studentskog kulturnog centra Niš. Predavači na seminaru bili su stručnjaci iz različitih oblasti – psiholog, psihijatar, pravnik, kao i načelnik Službe za suzbijanje maloletničke delinkvencije Policijske uprave u Nišu.

Devijantno ponašanje obuhvata sve oblike ponašanja koji u značajnoj meri odstupaju od opšteprihvaćenih vrednosti, normi i pravila ponašanja jednog društva i samim tim izazivaju društvenu reakciju neodobravanja. U pitanju je globalna društvena pojava sa kojom su suočeni svi narodi, bez izuzetaka.

Studenti su na seminaru mogli da čuju nešto više o devijantnom ponašanju, uzrocima i načinima suzbijanja. Kao potvrdu o učešču na seminaru, studenti su dobili sertifikate. 

Leave a comment

×
Language