Posjeta studenata Departmana za pravne nauke IUNP-a Pravnom fakultetu u Podgorici

Studenti Departmana za pravne nauke posjetili su 02. juna 2016. godine Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Studente je primio dekan fakulteta prof. dr Velimir Rakočević, koji je tom prilikom poželio dobrodošlicu studentima i upoznao ih sa historijatom, organizacionom strukturom, studijskim programima i načinom rada fakulteta. Studente Departmna za pravne nauke pozdravio je i prof. dr Aleksandar B. Ivanović, profesor kriminalističke tehnike i osnova forenzike Departmana za pravne nauke UNINP-a, koji ujedno predaje i na specijalističkim studijama Pravnog fakulteta u Podgorici.

Ispred Departmana za pravne nauke svoju zahvalnost za gostoprimstvo i dosadašnju saradnju izrazili su doc. dr. Aleksandar R. Ivanović, rukovodilac Departmana, doc. dr. Ergin Hakić i doc. dr. Enver Međedović, profesori Departmana za pravne nauke.

Studenti su nakon prijema kod dekana fakulteta imali prilike da obiđu amfiteatre fakulteta.

Leave a comment

×
Language