Studenti Departmana za pravne nauke u posjeti Forenzičkom centru Uprave policije Crne Gore

Studenti III godine modula pravo unutrašnjih poslova i studenti IV godine modula opšte pravo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, 02. juna 2016. godine, predvođeni doc. dr Aleksandrom R. Ivanovićem, Rukovodiocem Departmana za pravne nake, doc. dr Erginom Hakićem, doc. dr Enverom Međedovićem, profesorima Departmana za pravne nauke i MSc Rašitom Pepićem, asistentom na Departmanu za pravne nauke, su boravili u poseti Forenzičkom centru uprave policije Crne Gore.

Studente su primili direktor centra, gospodin Zoran Tomčić i njegov zamjenik prof. dr Aleksandar B. Ivanović, rukovodilac grupe za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta u Forenzičkom centru Uprave policije Crne Gore, i profesor Kriminalističke tehnike i Osnova forenzike na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Direktor centra, gospodin Tomčić je najprijee, poželio dobrodošlicu studentima, a zatim ih je upoznao sa oranizacionom strukutrom, kadrovskim i tehničkim potencijalima i delokrugom poslova koje obavlja Forenzički centar. S tim u vezi, istakao je da je Forenzički centar organizaciona jedinica koja je neposredno odgovorna direktoru Uprave policije i koja objedinjuje sve kriminalističke-tehničke kapacitete Uprave policije. Također je istakao, da se u Forenzickom centru vrše sva kriminalističko tehnička ispitivanja i vještačenja tragova izuzetih sa lica mjesta, kao i da se Forenzički Centar bavi poslovima forenzičkih ispitivanja, istraživanja i vještačenja, te da je njegov osnovni zadatak pretvaranje materijalog traga izuzetog sa lica mjesta krivičnog djela u pravno valjani materijalni dokaz.

Direktor Tomčić je također, upoznao studente sa akreditacionim standardima i postupkom kontrole kvaliteta u oblasti forenzike na tlu Evrope, ističući pritom činjenicu da je Forenzički centar uprave policije Crne Gore okončao prostupak akreditacije menadžmenta Centra, kao i akreditaciju Grupe za hemijska ispitivanja i Grupe za DNK analize, te da je u planu proširenje akreditacije na ostale radne grupe koje egzistiraju u skplopu Forenzičkog Centra.

Nakon prijema kod direktora osoblje Forenzičkog centra provelo je studente kroz nekoliko odjeljenja, odnosno radnih grupa Forenzičkog centra, i upoznalo ih sa njihovim kapacitetima i radom.

Podsjećamo ovo je peta generacije studenata Departmana za pravne nauke koja je u okviru stručne prakse posjetila Forenzički centar Uprave policije Crne Gore.

 

 

Leave a comment

×
Language