Večer poezije apsolvenata Departmana za filološke nauke

Apsolvneti Departmana za filološke nauke, smjer bosanski jezik i bošnjačka književnost, priredili su 01.06.2016. g. večer poezije u Univerzitetskoj biblioteci IUNP-a. Apsolventi Alma Škrijelj, Ilda Bahtijarević, Ernesa Jaman, Amela Kačapor, Selveta Kuč, Igbala Osmanović, Edina Ragvnogorac i Emina Kurtović su pod mentorstvom asistentice Rejhane Selmanović govorile poeziju svjetskih i domaćih pjesnika. Neke od pjesama koje su se mogle čuti na večeri lirike su Gradinar, R. Tagore, Jedna suza, A.Šantić, Onjeginovo pismo Tatjani, Puškin, Barbara, Ž. Prever, Noćas bih mogao napisati stihove, P. Neruda, Na dan njenog vjenčanja, V. Rajić i mnoge druge.

Na ovaj način apsolventi su obilježili kraj četvorogodišnjih nastavnih aktivnosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Leave a comment

×
Language