Stručna praksa studenata prava u Okružnom zatvoru u Beogradu

Studenti Departmana za pravne nauke, Visokoškolske jedinice u Pančevu, 30.05.2016. g. obavili su stručnu praksu iz predmeta Penologija u Okružnom zatvoru u Beogradu. Studente je u pratnji menadžera VŠJ u Pančevu  Maje Karailo Stamenov i asistentice Jelene Orlić primio načelnik službe obezbjeđenja Radoljub Rončević. Tom prilikom studenti su obišli prostorije u kojima borave zatvorenici i upoznali se sa radom i funkcionisanjem ove ustanove. Načelnik i zapošljeni izneli su potpune informacije o organizaciji stručnog rada, ustanovama sa kojima sarađuju, akcijama, karakteristikama zatvorenika, održali stručno predavanje i odgovarali na studentska pitanja.
Kroz ovaj vid stručne prakse studenti su bili u prilici da steknu praktična znanja koja će im pomoći u primjeni teorije koju obrađuju tokom studiranja, kao i u upoznavanju funkcionisanja ustanova za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije.

Leave a comment

×
Language