Stručna praksa studenata Departmana ekonomskih nauka

Studenti I, II i III godine Departmana za ekonomske nauke obavili su danas, 31.05.2016. g., stručnu praksu u fabrici obuće „Florida“ u Novom Pazaru. Stručna praksa je obavljena u okviru predmeta Osnovi menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment usluga i Osnovi marketinga pod mentorstvom profesora prof. dr. Azre Ćatović i prof. dr. Šemsudin Plojović. Studenti su se tom prilkom upoznali sa proizvodnim procesom u ovoj fabrici koja zapošljava preko pedeset radnika, kao i sa načinom funkcionisanja ovog oblika preduzeća. Također, studenti su imali priliku i prakticno se upoznati sa procesom nastanka finalnog proizvoda, od ulaska sirovina do distribucije krajnjem potrošaču.

Praktična nastava za studente se obavlja na svim Departmanima Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru kako bi se studenti nakon završenih studija osposobili za rad u konkretnim društvenim delatnostima. Ovo je samo još jedna u nizu posjeta studenata koje će biti nastavljene.

Leave a comment

×
Language