Tematska predavanja “Prepoznaj, nauči, riješi” održana u srednjim školama u Pančevu

U proteklom periodu profesori i asistenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru održali su tematska predavanja u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, riješi” u srednjim školama u Pančevu i Smederevu. Predavanja na teme Štetnost zloupotrebe opojnih droga, Prevencija vršnjačkog nasilja, Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad djecom), Bezbjednost dece u saobraćaju, Primjena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta, Fejsbuk kriminalitet, Mladi kao žrtve trgovine ljudima održana su u Mašinskoj školi, Ekonomskoj školi, Elektrotehničkoj školi, Poljoprivrednoj školi, Tehničkoj školi u Pančevu i Tehničkoj školi u Smederevu. Preko trideset predavanja održali su asistentica Jelena Orlić, doc. dr. Eldar Šaljić, doc. dr. Rejhan Kurtović i doc. dr. Ergin Hakić uz asistenciju studenata Departmana za pravne nauke VŠJ u Pančevu Melanije Luzajić, Tee Biro, Darka Veselinovića i Miloša Nikolovskog. Teme su predstavljene kroz veliki broj praktičnih primera. Učenici su pokazali interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju. Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

 

 

 

Leave a comment

×
Language