Stručna praksa u Kazneno popravnom zavodu u Nišu

Stručna praksa za studente III i IV godine Departman za Pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Departmana za pravne nauke Visokoškolske nastavne jedinice u Nišu, kao i studente psihologije na Visokoškolskoj nastavnoj jedinici u Nišu održana je 24.05.2016. godine u Kazneno popravnom zavodu u Nišu.

Studenti iz Novog Pazara i Niša prilikom posete zavodu naišli su na srdačan prijem od strane rukovodioca ustanove. Poseta je podrazumevala obilazak odeljenja za prijem i procenu ličnosti osuđenika te sprovođenja adekvatnog tretmana prema licima, svih paviljona, radionica za osuđena lica, samica, škole, prostorija za verske obrede i ostalih prostorija koje su im na raspolaganju u toku izdržavanja kazne zatvora. Detaljno je, od strane stručnih lica, objašnjena organizacija i način rada ustanove kao i tretmani prema osuđenim licima.

Kroz ovaj vid stručne prakse studenti iz Novog Pazara i Niša bili su u prilici da steknu praktična znanja koja će im pomoći u primeni teorije koju obrađuju tokom studiranja, kao i u upoznavanju funkcionisanja ustanova za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije.

Leave a comment

×
Language