Stručna praksa studenata VŠJ u Pančevu

Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, VŠJ u Pančevu, 24.05. 2016 godine posjetili su kompaniju ,,Soko Štark" u Beogradu. U okviru predmeta Finansije i finansijsko pravo i Osnovi ekonomije, studenti su se upoznali sa proizvodnim procesom, od ulaska sirovina u pogon do finalnog proizvoda, kao i njihove distribucije do potrošača. Studenti su imali priliku da se bolje upoznaju sa poslovanjem ove kompanije i tom prilikom steknu praktična znanja.

 

Leave a comment

×
Language