Učešća nastavnog osoblja IUNP-a na naučnim skupovima

O radu i aktivnostima nastavnog osoblja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru najbolje svjedoče i brojna učešća na istaknutim međunarodnim naučnim konferencijama, panelima, simpozijima itd.

Proteklo razdoblje svojim aktivnim učešćem posebno su obilježili doc.dr. Eldin Dobardžić koji je na konferenciji "ICONBEST2015- 4th International Scientific Congress-Economic Analysis of Global Trends in Tourism, Finance, Education and Management", u Skoplju od 09.-11. oktobra 2015.godine predstavio rad "Dynamic Connections Between Serbian and Macedonian Stock Maket".

Profesor Departmana za pravne nauke, prof. dr. Dragan Arlov, učestvovao je na manifestaciji Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu – „Unaprjeđivanje sigurnosne uloge  policije primjenom novih tehnologija i metoda“ od 21. – 22. aprila 2016. godine u Zagrebu i u  koautorstvu sa Milanom Popovićem predstavio rad na temu “Kvalitet postupka utvrđivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude u funkciji jačanja odnosa policije i drugih građana”.

Doc. dr. Rejhan R. Kurtović, je 7.maja 2016. godine na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji pod nazivom „Svjetska izbjeglička kriza – izazovi i perspektive“ u Sarajevu prezentovao rad ,,Svetska izbeglička kriza i pravo na azil u Republici Srbiji”.

U Sarajevu je 09. i 10. maja 2016. godine održana konferencija pod nazivom „Muslimanska porodica – prava i dužnosti“ na kojoj je rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke IUNP-a, prof.dr. Mustafa Fetić predstavio rad pod nazivom  „Poremećaji savremene porodice“.

„Deveti seminar za mlade istraživače iz oblasti radnog i socijalnog prava“ odžan je 20.-22. maja 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu. Profesor Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, doc. dr Dragana Ranđelović, , i MSc Ankica Ivanović, asistent Departmana za ekonomske nauke, učestvovale su sa radom „Slanje radnika na rad u inostranstvu prema aktuelnom zakonodavstvu Republike Srbije – izazovi i perspektive“. 

Dr. Šefket Krcić je u sklopu manifestacije svečanog obilježavanja "150. obljetnice od rođenja bošnjačkog i svjetskog pjesnika Avde Međedovića" od 18.- 22. maja 2016.godine na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i Akovu, Obrovu (Bijelo Polje), predstavio rad pod naslovom „Avdova duboka i svijetla poetska i duhovna misao je najvjerniji čuvar bošnjačkog identiteta“.

 

Leave a comment

×
Language