Asistentica IUNP-a učestvovala u radu IV. Regionalne škole tranzicione pravde

U organizaciji Fonda za humanitarno pravo, Udruženja ‚‚Pravnik“ iz BiH, Fonda za humanitarno pravo Kosovo, Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, a uz podršku Ambasade Švajcarske u Srbiji održana je IV Regionalna škola tranzicione pravde u Beogradu od 16. do 23. oktobra 2015. godine. 

Jedan od polaznika škole bila je i Maja Grujić, asistent na Departmanu pravnih nauka Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Regionalna škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici škole slušali su predavanja o utvrđenim činjenicama na sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim suđenjima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije, ulozi medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, i procesu pomirenja u post – konfliktnim društvima. U okviru škole posećena su mesta stradanja u BiH i Hrvatskoj, kao i susreti i razgovori sa žrtvama i članovima njihovih porodica.

Školu su pohađali i mladi profesionalci zaposleni u državnoj upravi, studenti društvenih nauka i post – diplomskih studija univerziteta, članovi podmladaka političkih partija i aktivisti organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore i Srbije, sa kojima je uspostavljena izvanredna saradnja.

Leave a comment

×
Language