Rektor IUNP-a učestvovao na drugom sastanku Balkanske asocijacije univerziteta

Nakon prvog sastanka Balkanske asocijacije univerziteta (Balkan Universities Association – BUA)koja je osnovana na inicijativu rektora Trakijskog univerziteta, prof. dr. Yenera Yörüka, 11. septembra 2014. godine uz sudjelovanje 36 fakulteta, drugi sastanak je održan 8. oktobra, 2015. godine u Kompleksu muzeja zdravlja sultana Bajazita II u Jedrenu. Broj članica BAU je dostigao 57 ove godine nakon prijema novih članica .

Sastanak je otvoren porukom predsjednika Vijeća visokog obrazovanja R. Turske, prof. dr. Yekte Saraça, nakon čega je uslijedio koncert balkanske muzike u izvođenju Balkanskog simfonijskog orkestra a potom i prezentacija Balkanske asocijacije univerziteta i predstavljanje novih članica.

Rektor Trakijskog univerziteta, prof. dr. Yener Yörük je u svom uvodnom govoru nakon prezentacije govorio o dosadašnjem radu Asocijacije i izneo svoju viziju budućeg djelovanja. Zatim je, kao predsjednik Balkanske asocijacije univerziteta, predložio da se organizuju Balkanske sportske igre u maju 2016. godine u Jedrenu.

Na kraju govora, novi kandidati Balkanske asocijacije univerziteta su postale članice Asocijacije potpisivanjem Protokola Asocijacije i prihvaćene su jednoglasnim glasanjem.

Osim toga, održan je izbor Predsjedništva Balkanske asocijacije univerziteta za naredna dva mandata. Izbori su održani nominacijom Univerziteta članica i kao rezultat toga, Državni univerzitet u Tetovu, Makedonija, je izabran za predsjednika 2017. godine, a Aristotel univerzitet u Solunu za predsjednika 2018. godine što je također jednoglasno prihvaćeno.

Nakon izbora, održana je prezentacija pod nazivom "Regionalni model suradnje:Unija biblioteka Balkana" koju je vodio šef Odjela biblioteke i dokumentacije, Recep Zogo.

Po prezentaciji, održana je svječanost isporuke zastava. Rektor Trakijskog univerziteta i predsjednik za 2015. godinu, prof. dr. Yener Yörük predao je zastavu predsjedniku za 2016. godinu Univerzitetu "Sv. Kliment Ohridski "iz Sofije.

Nakon sastanka, održana je ceremonija sađenja drveća za 21 novu članicu, a potom I obilazak Spomen šume svih članica Balkanske asocijacije univerziteta koja se nalazi na Staroj željezničkoj stanici u Karaağaçu.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je jedan od članova osnivača Balkanske asocijacije univerziteta.

 

Leave a comment

×
Language