Učešće profesora IUNP-a na evropskoj akademiji forenzičkih nauka u Pragu

Profesor Depratmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr Aleksandar B. Ivanović, učestvovao je na Sedmoj Evropskoj Akademiji forenzičkih nauka, koja je održana u Pragu (Republika Češka) od 07.-11. Septembra 2015. godine.

Pomenuta akademija se održava u organizaciji ENFSI (Evropsko udruženje forenzičkih naučnihinstitucija), svake treće godine. Na akademijije je učešće uzelo oko hiljadu stručnjaka iz oblasti forenzičkih nauka iz Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Osim par plenarnih predavanja, rad Akademije je organizovan po sekcijama. U okviru sekcije Menadžment u forenzičkim naukama, profesor Ivanović je prezentovao koautorski rad, koji je urađen zajedno sa doc. dr Aleksandrom R. Ivanovićem, Rukovodiocem Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, pod nazivom Method of selection of forensic experts in the countries of Europe (Način izbora forenzičkih vještaka u državama Evrope). U radu je najpre dat prikaz kako se biraju i postavljaju veštaci-forenzičari u raznim državama Evrope sa naglaskom izbora istih u Srbiji i Crnoj Gori, a zatim su autori izneli predlog standardizacije i uniformnosti načina izbora sudskih vještaka u svim državama Evrope. Prezentacija pomenutog rada je naišla na veliko interesovanje prisutnih i u zaključcima Akademije je zvanično zatraženo da se ovaj predlog pošalje odgovarajućim organima Evropske Unije na dalje postupanje. Ovaj rad će biti publikovan u časopisu Forensic Sciences International, koji je jedan od dva vodeća forenzička časopisa na SCI listi.

Leave a comment

×
Language