Seminar o tranzicionoj pravdi u Novom Pazaru

Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu MSP u postupcima za genocid” koji će se održati od 27. do 29. septembra 2015. godine u Novom Pazaru.

Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava. 

Na seminaru će se govoriti o sledećim temama:

  • Uvod u mehanizme tranzicione pravde;
  • Komisije za istinu;
  • Reparacije;
  • Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde sa posebnim osvrtom na postupke koji su se bavili događajima u Srebrenici;
  • Domaća suđenja za ratne zločine;
  • Rodno i seksualno nasilje u ratu.

 

Predavači na seminaru biće domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione pravde, istorije, međunarodnog javnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava. 

Misija OEBS-a u Srbiji snosi troškove prevoza, smeštaja i hrane za polaznike seminara. Za učešće na seminaru mogu da se prijave kandidati sa (trenutnim) prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.  

Svi ostali detalji , kao i uputstvo za aplikaciju za učešće na seminaru nalaze se u pozivnom pismo koje je u prilogu ovoj mejla. Zamolili bismo Vas da ovaj poziv prosledite osobama za koje smarate da će biti zainteresovane da se prijave za učešće na seminaru.

 

Aplikacija za učešće

 

 

Leave a comment

×
Language